CA

"La cultura és una cosa viva, composta tant per elements heretats del passat com per influències exteriors adoptades i novetats inventades localment. La cultura té funcions socials. Una de les quals és proporcionar una estimació de si mateix, condició indispensable per qualsevol desenvolupament col·lectiu" (Verhelst, 1994: 42).

La creació de l’Observatori Cultural de Mallorca té com a finalitat bàsica difondre el panorama cultural de l’illa. L’objectiu és recopilar les dades que aporten un coneixement exhaustiu de la realitat cultural de Mallorca.

L’interès social del projecte esdevé doble, tant per a la ciutadania en general, com a font d’informació actualitzada i coherent respecte a la situació cultural a Mallorca, com per als professionals, com a eina pràctica a l’hora de plantejar-se nous reptes culturals.

 • Recopilar i difondre indicadors sobre la realitat cultural de Mallorca.
 • Disposar d’unes dades que permetin tenir una visió conjunta de la situació cultural de l’illa.
 • Oferir informació acurada sobre els espais culturals que hi ha a Mallorca.
 • Crear un espai web que esdevingui:
  • Referent de coneixement de la situació cultural a l’illa.
  • Instrument per millorar la planificació de les polítiques culturals a partir dels indicadors obtinguts .
  • Eina per incrementar i millorar la difusió i projecció de les activitats culturals.

El projecte consta de tres etapes diferents. Són les següents:

Fase 1: Mapa d’espais culturals

 • Recopilació d’informació.
 • Creació d’una base de dades genèrica amb tota la informació dels espais culturals.
 • Creació de l’espai web i elaboració del mapa d’espais culturals de Mallorca.

Fase 2: Fires i festivals / Empreses i associacions

 • Fer un reconeixement i recopilar informació sobre les fires i els festivals de Mallorca, les empreses culturals i les associacions culturals.
 • Publicar-ne els resultats a l’entorn web.

Fase 3: Subvencions i convocatòries

 • Ampliar i/o adaptar la base de dades de què disposam per recopilar i difondre informació sobre subvencions / convocatòries del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.